شاهنامەخوانی کردی و فارسی در سالن گنجینه ی تهران

گروه فردوسی با آهنگسازی و خوانندگی فرید الهامی بخشهایی از عاشقانەهای کلاسیک و معاصر ادبیات ایران زمین را بە دو زبان فارسی و کردی اجرا کردند.
بعد از ظهر روز دوشنبە ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۱٤ لغایت ۱٦ سالن گنجینەی ساختمان آرشیو ملی ایران، پذیرای شاهنامەخوانان کرد و فارس بود.
گروە موسیقی فردوسی بە سرپرستی فرید الهامی، آهنگساز و نوازندەی کرد، با همراهی خانم بهاره جهاندوست کە نقالی شاهنامە را بە فارسی در میانەی نغمات و ترانەهایی کە با مضمون بزم و رزم از هر دو شاهنامەی کردی سرودەی الماس‌خان کندولەای و شاهنامەی فارسی فردوسی، و نیز قطعاتی عاشقانە از فولکلور کردی و اشعار احمد شاملو انتخاب شدە بود، بر عهده داشت، حس و حالی ملهم از حس شعرای بزرگ ادوار مختلف شعر کلاسیک کردی و فارسی و نیز شعر نو کردی، بە این اجرا داد.
نوازندگان گروه فردوسی متشکل از یونس پاکنژاد( نوازنده کمانچه)، امین حیدری (نوازنده عود) ، شهرام رضایی( نوازنده دف) بودند.
فرید الهامی کە آهنگسازی این اثر و نوازندگی تنبور و خوانندگی اشعار را بر عهدە داشت، مبنای انتخاب اشعار و موسیقی را متاثر از فضای بزم و رزم شاهنامەهای کردی و فارسی دانست و گفت: بە منظور ایجاد پیوستگی و هماهنگی بیشتر در این کار، اشعار از داستان دلدادگی رستم و تهمینه انتخاب گردید و طراحی کلی کار بەگونەای صورت گرفت کە با هنرنمایی نقال، پیوستگی حداکثری بین شعر و موسیقی و حس و حال نوازندگان و مخاطبین را فراهم آورد.

این موسیقیدان صحنەای‌ـ کرمانشاهی بهرەگیری از مقامهای باستانی ومجازی تنبور را یک ظرفیت مناسب برای بازخوانی شاهنامە دانست و گفت: مقامهای تنبور و موسیقی مناطق ایران ، چنان ظرفیتهایی را در خلق فضاهای مختلف بە وجود می‌آورد کە شور و حال و در عین حال آرامش نهفتە در آنها، باعث جذب مخاطبان در طیفهای مختلف می‌گردد کە در صورت تنوع در انتخاب اشعار و کسب رضایت نسلهای مختلف از جملە جوانان را نیز مجاب خواهد کرد.
توجە بە احیای نقاشی متکی بر داستانهای شاهنامە از جملە ویژگیهای این برنامه بود کە با استفاده از ویدئو پروژکشن و بە صورت همزمان صحنەهایی از شاهنامە توسط استاد فرزانه با سیاە قلم نقاشی و در پردەی پشت صحنە این کارهنری نمایش دادە می‌شد و ترکیب هنرهای نقاشی، موسیقی، شعر، و نقالی از ویژگیهای خاص این برنامە بود.
فرید الهامی ضمن اعلام اینکە این برنامه بە سفارش مرکز اسناد و کتابخانه ملی و در مدت زمان حداقلی تهیە و آمادە شدە بود، در پایان نوید داد که پس از تکمیل، در شهرهای مختلف بە روی صحنە برود.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد کە با همکاری یکی از کارگردانان مطرح ایرانی و نیز همراهی برخی از شاهنامەپژوهان و شاعران کرد و فارس از جمله سیروس شاملو فرزند احمد شاملو و مصطفی بیگی “رودوس فەیلی”، امین گجری “شاهو” ، امکان تدوین و اجرا و عرضەی این برنامەی دو ساعتە فراهم آید.
یادآور می‌شود کە استاد فرید الهامی، پیشتر بە همراە استاد شهرام ناظری و گروه فردوسی مجموعەی ارزشمند “درفش کاویانی” را بر مبنای شاهنامەهای فارسی و رستم و سهراب را از شاهنامه کردی، تهیە و تدوین و ارایە کردە است.
شاهنامەخوانی در همەی ایران مرسوم بودە و روایتهای مکتوب و شفاهی کردی از شاهنامه، و وجود مقامهای حماسی در موسیقی کردی، بیانگر عمومیت شاهنامەخوانی در میان کردها بودە و اغلب کردها حتی کردهای خارج از محدودەی سیاسی ایران کنونی از جملە کردهای فەیلی عراق، کرمانجهای ترکیە و سوریە، رستم، پهلوان اساطیری شاهنامە را و کاوە آهنگر را “کرد” و محل وقوع داستانهای شاهنامە را مناطق کردنشین می‌دانند.
ماموستا جگرخوین، شاعر معاصر و ملی کرمانجهای ترکیە در سرودەی معروف خود “کینە ئەم/ ما چە کسی هستیم؟” بە صراحت “کرد”ها را فرزندان رستم و زال و گودرز خطاب می‌کند.
این اجرا در صورت حمایت، ظرفیت اجرا در خارج از کشور از جملە ترکیە، اقلیم کردستان عراق، تاجیکستان، افغانستان و سایر کشورهای حوزەی تمدنی ایران فرهنگی را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *