استاد سید امر اله شاه ابراهیمی

 شاد روان سید امر اله شاه ابراهیمی متولد سوم تیرماه 1302 ه . ش و فرزند سید لطف اله شاه ابراهیمی (نوازنده ی بزرگ تنبور ) است. چون موسیقی و ساز تنبور در این خانواده موروثی بوده وی نیز به طرف این ساز گرایش داشت و نواختن تنبور و آشنایی با مقام های باستانی و […]

استادسید ایاز قزوینه

شادروان سید ایاز قزوینه ای فرزند سید طهماسب ،نوازنده ی معاصر و از استادان مسلم ساز تنبور به شمار می رود .وی در سال 1287 ه . ش در روستای قزوینه از توابع شهرستان کنگاور دیده به جهان گشود ، پدر واجدادش همگی از نوازندگان ممتاز تنبور بوده اند .از بین نوازندگان معاصر ،سید ایاز […]

استاد سید خلیل عالی نژاد

زنده یاد سید خلیل عالی نژاد به سال 1336 خورشیدی در شهر کرمانشاه دیده به جهان گشود. درپنج سالگی ساکن شهرستان صحنه گردید.نه ساله بود که به تشویق مادر و به یاری یکی از نزدیکانش (جناب آقای نادر طاهری )نواختن تنبور را آغاز نمود و در هفده سالگی به محضر استاد سید امراله شاه ابراهیمی […]